مراقبت های بارداری

پوزیشن و حالت های مختلف خوابیدن در دوران بارداری

انواع حالت خوابیدن در دوران بارداری - قلقلی خان

حالت های مختلف خوابیدن در دوران بارداری چگونگی حالت خوابیدن در دوران بارداری و داشتن یک خواب راحت، از دغده های زنان در هنگام بارداری می باشد. زنان در طی بارداری خیلی راحت نیستند زیرا هنگام خواب، احساس گرمای شدید کرده و عرق می کنند، لگن و رانشان تیر میکشد …

ادامه نوشته »